Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Clive Hurren
James Hughes
Elizabeth Carter
Lorna Armstrong
Karen Beard
Dawn Williams
Emyr Hall
David Doherty
Jo McLear
Christopher Gray
Tegwen Parri
Elgan Owen
Llinos Williams
Meinir Jones
Dewi Jones
Iona Jones
Sian Godbert
Diane Evans
Ant Evans
Helen Pitt
Rob Pitt
Lucy Stephenson
Malcolm Boocock
Trefor Jones
Gerallt Jones
Emlyn Davies
Nia Jones
Hafwen Thomas
Lisa Davies
Maria Owen-Roberts
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Clive Hurren
  signed 2023-10-03 10:46:32 +0100
 • James Hughes
  signed 2023-10-03 08:46:01 +0100
 • Elizabeth Carter
  signed 2023-10-02 16:11:19 +0100
 • Lorna Armstrong
  signed 2023-10-02 15:04:35 +0100
 • Karen Beard
  signed 2023-10-01 22:05:00 +0100
 • Dawn Williams
  signed 2023-10-01 15:36:21 +0100
 • Emyr Hall
  signed 2023-10-01 12:57:50 +0100
 • David Doherty
  signed 2023-10-01 12:02:47 +0100
 • Jo McLear
  signed 2023-10-01 10:19:52 +0100
 • Christopher Gray
  signed 2023-10-01 09:37:15 +0100
 • Tegwen Parri
  signed 2023-09-30 15:05:06 +0100
 • Elgan Owen
  signed 2023-09-30 13:14:11 +0100
 • Llinos Williams
  signed 2023-09-30 13:13:55 +0100
 • Meinir Jones
  signed 2023-09-30 12:00:04 +0100
 • Dewi Jones
  signed 2023-09-30 11:05:48 +0100
 • Iona Jones
  signed 2023-09-30 09:36:04 +0100
 • Sian Godbert
  signed 2023-09-29 22:50:21 +0100
 • Diane Evans
  signed 2023-09-29 19:45:36 +0100
 • Ant Evans
  signed 2023-09-29 18:42:29 +0100
 • Helen Pitt
  signed 2023-09-29 17:47:09 +0100
 • Rob Pitt
  signed 2023-09-29 17:33:23 +0100
 • Lucy Stephenson
  signed 2023-09-29 17:26:37 +0100
 • Malcolm Boocock
  signed 2023-09-29 12:19:10 +0100
 • Trefor Jones
  signed 2023-09-29 12:00:41 +0100
 • Gerallt Jones
  signed 2023-09-29 12:00:19 +0100
 • Emlyn Davies
  signed 2023-09-29 11:59:54 +0100
 • Nia Jones
  signed 2023-09-29 11:59:32 +0100
 • Hafwen Thomas
  signed 2023-09-29 11:59:09 +0100
 • Lisa Davies
  signed 2023-09-29 11:58:43 +0100
 • Maria Owen-Roberts
  signed 2023-09-29 11:57:59 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below: