Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Dylan Jones
Nia Wyn Jones
Gaenor Evans
Jane Sutcliffe
Heledd Jones
Lisa Tudor
Stephen Tudor
Lois Morris
Irfon Jones
Ian Evans
Iwan Williams
Llyr Jones
Gwlithyn Roberts
Michael John
Lise Hull
Val Owen
Heledd Bowen-Cunniffe
Carwyn Edwards
simon carter
Elwyn Edwards
Cyril Hughes
Rosemary Jones
Linda Linda Roberts
Stephen Eley
Graham Hall
Neil Anderson
Jean Price
Michelle Williams
Julie Barnett
Eleri Williams
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Dylan Jones
  signed 2023-09-05 14:48:52 +0100
 • Nia Wyn Jones
  signed 2023-09-05 14:48:17 +0100
 • Gaenor Evans
  signed 2023-09-05 14:47:40 +0100
 • Jane Sutcliffe
  signed 2023-09-05 14:46:58 +0100
 • Heledd Jones
  signed 2023-09-05 14:44:42 +0100
 • Lisa Tudor
  signed 2023-09-05 14:44:08 +0100
 • Stephen Tudor
  signed 2023-09-05 14:43:39 +0100
 • Lois Morris
  signed 2023-09-05 14:39:38 +0100
 • Irfon Jones
  signed 2023-09-05 14:37:57 +0100
 • Ian Evans
  signed 2023-09-05 14:36:13 +0100
 • Iwan Williams
  signed 2023-09-05 14:33:14 +0100
 • Llyr Jones
  signed 2023-09-05 14:32:05 +0100
 • Gwlithyn Roberts
  signed 2023-09-05 14:29:24 +0100
 • Michael John
  signed 2023-09-05 00:05:28 +0100
 • Lise Hull
  signed 2023-09-04 22:20:53 +0100
 • Val Owen
  signed 2023-09-04 21:43:28 +0100
 • Heledd Bowen-Cunniffe
  signed 2023-09-04 21:25:59 +0100
 • Carwyn Edwards
  signed 2023-09-04 20:27:46 +0100
 • simon carter
  signed 2023-09-04 20:00:36 +0100
 • Elwyn Edwards
  signed 2023-09-04 19:53:10 +0100
 • Cyril Hughes
  signed 2023-09-04 19:48:16 +0100
 • Rosemary Jones
  signed 2023-09-04 18:29:23 +0100
 • Linda Linda Roberts
  signed 2023-09-04 16:26:44 +0100
 • Stephen Eley
  signed 2023-09-04 15:09:47 +0100
 • Graham Hall
  signed 2023-09-04 14:10:29 +0100
 • Neil Anderson
  signed 2023-09-04 13:59:47 +0100
  Not exactly future-proofing!
 • Jean Price
  signed 2023-09-04 13:36:23 +0100
 • Michelle Williams
  signed 2023-09-04 12:52:09 +0100
 • Julie Barnett
  signed 2023-09-04 12:50:35 +0100
 • Eleri Williams
  signed 2023-09-04 08:24:24 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns