Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Eirian Williams
Rhian Ellis
Huw Dylan Jones
Mallt Jones
Dewi Disgarth
John Williams
Dafydd T
Gwawr Evans
Glenys Jones
Buddug Jones
Gari Jones
Owain Humphreys
Dewi Davies
Ray Bradwick
Carys Morales
Cadi Edwards
Eluned Rees
Tony Appleby
Ruth Morris
Haf Hughes
Maut Jones
Carys Evans
Elain Jones
Ceinwen Hughes
Gwyneth Jones
Ece Erman
Gwern Jones
Ian Hughes
Chris Scott
John Wallace
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Eirian Williams
  signed 2023-09-29 11:57:33 +0100
 • Rhian Ellis
  signed 2023-09-29 11:57:04 +0100
 • Huw Dylan Jones
  signed 2023-09-29 11:56:42 +0100
 • Mallt Jones
  signed 2023-09-29 11:56:21 +0100
 • Dewi Disgarth
  signed 2023-09-29 11:55:45 +0100
 • John Williams
  signed 2023-09-29 11:55:21 +0100
 • Dafydd T
  signed 2023-09-29 11:55:01 +0100
 • Gwawr Evans
  signed 2023-09-29 11:52:33 +0100
 • Glenys Jones
  signed 2023-09-29 11:52:13 +0100
 • Buddug Jones
  signed 2023-09-29 11:51:54 +0100
 • Gari Jones
  signed 2023-09-29 11:51:03 +0100
 • Owain Humphreys
  signed 2023-09-29 11:50:45 +0100
 • Dewi Davies
  signed 2023-09-29 11:50:24 +0100
 • Ray Bradwick
  signed 2023-09-29 11:49:40 +0100
 • Carys Morales
  signed 2023-09-29 11:49:12 +0100
 • Cadi Edwards
  signed 2023-09-29 11:48:46 +0100
 • Eluned Rees
  signed 2023-09-29 11:48:23 +0100
 • Tony Appleby
  signed 2023-09-29 11:48:03 +0100
 • Ruth Morris
  signed 2023-09-29 11:47:24 +0100
 • Haf Hughes
  signed 2023-09-29 11:46:56 +0100
 • Maut Jones
  signed 2023-09-29 11:46:38 +0100
 • Carys Evans
  signed 2023-09-29 11:45:58 +0100
 • Elain Jones
  signed 2023-09-29 11:45:33 +0100
 • Ceinwen Hughes
  signed 2023-09-29 11:45:15 +0100
 • Gwyneth Jones
  signed 2023-09-29 11:44:55 +0100
 • Ece Erman
  signed 2023-09-29 11:44:33 +0100
 • Gwern Jones
  signed 2023-09-29 11:44:06 +0100
 • Ian Hughes
  signed 2023-09-29 10:54:30 +0100
  We need our fire stations
 • Chris Scott
  signed 2023-09-29 08:30:19 +0100
 • John Wallace
  signed 2023-09-29 07:55:21 +0100
  I spend a big chunk of each year on the Llŷn so I feel justified in signing this.

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns