Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Leah Gale
Ian Turley
Heather Thompson
Peter Jones
Richard Gale
jodie williams
Elaine Downes
Nigel Vicars-Harris
Pamela Gresty
Robert Gresty
Julia Jones
nia jones
Tamsin Slinn
Rhian Jones
nia roberts
william griffiths
Alun Jones
Sylvia Mills
Tomos Jones
Bernard Snape
Elfed Williams
Linda Peel
Sarah Edwards
Eddie Thomas
Judith Douglass
Richard Szymanski
Ynyr Jones
Paul Such
Sion Lewis
Olga Nicholson
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Leah Gale
  signed 2023-09-29 07:22:38 +0100
 • Ian Turley
  signed 2023-09-28 23:22:56 +0100
 • Heather Thompson
  signed 2023-09-28 20:58:22 +0100
 • Peter Jones
  signed 2023-09-28 17:57:43 +0100
 • Richard Gale
  signed 2023-09-28 17:43:49 +0100
 • jodie williams
  signed 2023-09-28 17:36:13 +0100
 • Elaine Downes
  signed 2023-09-28 15:24:11 +0100
 • Nigel Vicars-Harris
  signed 2023-09-28 15:12:08 +0100
 • Pamela Gresty
  signed 2023-09-28 14:33:46 +0100
 • Robert Gresty
  signed 2023-09-28 14:29:14 +0100
 • Julia Jones
  signed 2023-09-27 18:46:32 +0100
 • nia jones
  signed 2023-09-27 18:29:40 +0100
  Mor eithriadol o bwysig i sicrhau fod y Gorsafoedd Tan yn cael eu cadw. Ardaloedd gwledig a gwasgaredig yn dibynnu ar y rhain.
 • Tamsin Slinn
  signed 2023-09-27 10:26:45 +0100
 • Rhian Jones
  signed 2023-09-27 09:36:26 +0100
  Re the consultation questions,

  Question 2


  Rural area cover where local knowledge is crucial. Retained staff at rural stations know the area well and can find a property when there may be many rural properties with same postcode. Also, time to get to such places on narrow roads etc


  Question 4


  Disagree with all 3 options, A growth option should have been included by fire authority as £25 increase in cost is negligible over a 12 month period. The value of saving lives is more important


  Question 5


  Do you feel fire authority represents public feeling – absolutely not. Although funded by public, they did not give us all the options.
 • nia roberts
  signed 2023-09-26 21:51:49 +0100
 • william griffiths
  signed 2023-09-26 19:52:09 +0100
 • Alun Jones
  signed 2023-09-26 19:11:41 +0100
 • Sylvia Mills
  signed 2023-09-26 18:51:25 +0100
 • Tomos Jones
  signed 2023-09-26 17:02:24 +0100
 • Bernard Snape
  signed 2023-09-26 16:41:33 +0100
  Cerrigydrudion needs it’s local fire station it’s important to the community
 • Elfed Williams
  signed 2023-09-26 16:15:12 +0100
 • Linda Peel
  signed 2023-09-26 11:29:11 +0100
 • Sarah Edwards
  signed 2023-09-26 08:20:30 +0100
 • Eddie Thomas
  signed 2023-09-25 17:26:13 +0100
 • Judith Douglass
  signed 2023-09-25 09:49:19 +0100
 • Richard Szymanski
  signed 2023-09-25 09:19:35 +0100
 • Ynyr Jones
  signed 2023-09-25 07:35:52 +0100
 • Paul Such
  signed 2023-09-24 18:57:26 +0100
 • Sion Lewis
  signed 2023-09-24 17:57:18 +0100
 • Olga Nicholson
  signed 2023-09-24 16:51:50 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns