Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Jennifer Evans
Sylvia Parker
Mark Dawson
Edward Pari-Jones
Janie Valentine
Sandra Hughes
Richard Roberts
Allan Redfern
Julie Roberts
Ceridwen Edwards
Jenny Black
Rhian Davies
Catherine Ward
Eirlys Rowlands
Anna Jane Evans
Eric Jones
Evelyn Stevens
Chloe Shaw
Rhiannon Jones
Gareth Hughes
Chris Hansen
Kirsty Maclean
Ruth Owen
Andrew Jamieson
Jeff Padan
Sian Edwards
Einion Edwards
G Elgan Goddard
Lisa Westwell
Iola Wyn Jones
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Jennifer Evans
  signed 2023-09-24 16:23:24 +0100
 • Sylvia Parker
  signed 2023-09-23 11:40:24 +0100
 • Mark Dawson
  signed 2023-09-23 11:16:32 +0100
 • Edward Pari-Jones
  signed 2023-09-23 01:47:45 +0100
 • Janie Valentine
  signed 2023-09-21 19:09:42 +0100
 • Sandra Hughes
  signed 2023-09-21 17:11:13 +0100
 • Richard Roberts
  signed 2023-09-21 12:51:50 +0100
 • Allan Redfern
  signed 2023-09-21 08:17:23 +0100
 • Julie Roberts
  signed 2023-09-20 19:15:51 +0100
 • Ceridwen Edwards
  signed 2023-09-20 17:45:30 +0100
 • Jenny Black
  signed 2023-09-20 10:44:18 +0100
 • Rhian Davies
  signed via 2023-09-20 06:30:11 +0100
 • Catherine Ward
  signed 2023-09-19 21:39:29 +0100
 • Eirlys Rowlands
  signed 2023-09-19 17:29:43 +0100
 • Anna Jane Evans
  signed 2023-09-19 17:17:36 +0100
 • Eric Jones
  signed 2023-09-19 17:14:58 +0100
 • Evelyn Stevens
  signed 2023-09-19 10:48:50 +0100
 • Chloe Shaw
  signed 2023-09-18 22:10:40 +0100
 • Rhiannon Jones
  signed 2023-09-18 18:16:13 +0100
 • Gareth Hughes
  signed 2023-09-18 16:17:11 +0100
 • Chris Hansen
  signed 2023-09-18 12:00:14 +0100
 • Kirsty Maclean
  signed 2023-09-18 11:08:23 +0100
 • Ruth Owen
  signed 2023-09-18 10:30:59 +0100
  Mae r gwasanaeth tan yn yr ardal wledig yn hollol hollol angenrheidiol ar gyfer POB argyfwng , nid dim ond tannau. Mae cau y gorsafoedd yn mynd i godi lefel risg i fywydau nifer o fobol , oherwydd mae pobol lleol sy n gweithio i r gwasanaeth tan yn adnabod y ffyrdd ar ardal leol yn dda ac felly mae lefel y rhwystrau i gyrredd yr argyfwngyl yn lleihau.Bydd yn peryglu bywyda hyd yn oed yn fwy po hira mae ymateb ir alwad yn mynd i gymeryd.
 • Andrew Jamieson
  signed 2023-09-18 10:20:20 +0100
 • Jeff Padan
  signed 2023-09-18 10:19:52 +0100
 • Sian Edwards
  signed 2023-09-18 10:19:00 +0100
 • Einion Edwards
  signed 2023-09-18 10:18:38 +0100
 • G Elgan Goddard
  signed 2023-09-18 10:17:53 +0100
 • Lisa Westwell
  signed 2023-09-18 10:17:25 +0100
 • Iola Wyn Jones
  signed 2023-09-18 10:16:40 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns