Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Geraint Wilson Price
Ceri Jones
Shan Ashton
Rhys Jones
Marian Owen
Iwan Davies
Janette Hughes
Geraltt Davies
Elin Davies
Julie Ellis
Mark Croniken
Craig Lowe
Robert H Evans
Siobhan Garmon
Helen Windel
Deborah Roberts
Brian Griffiths
Elliw Owen
Nan Owen
Miriam Isherwood
Sue cowell
David Maccarter
Catherine Holley
Mark Hart
Meredydd Price
Stewart Heywood
Mari Owen
Eilir Evans
Marial Clwyd
Justin Mason
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Geraint Wilson Price
  signed 2023-09-18 10:16:13 +0100
 • Ceri Jones
  signed 2023-09-18 10:15:16 +0100
 • Shan Ashton
  signed 2023-09-18 09:39:17 +0100
 • Rhys Jones
  signed 2023-09-18 09:38:48 +0100
 • Marian Owen
  signed 2023-09-18 09:38:02 +0100
 • Iwan Davies
  signed 2023-09-18 09:35:15 +0100
 • Janette Hughes
  signed 2023-09-17 22:56:08 +0100
 • Geraltt Davies
  signed 2023-09-17 17:31:34 +0100
 • Elin Davies
  signed 2023-09-17 16:48:59 +0100
 • Julie Ellis
  signed 2023-09-17 15:15:17 +0100
 • Mark Croniken
  signed 2023-09-17 11:31:31 +0100
 • Craig Lowe
  signed 2023-09-17 10:38:45 +0100
 • Robert H Evans
  signed 2023-09-17 09:53:38 +0100
 • Siobhan Garmon
  signed 2023-09-17 09:05:26 +0100
 • Helen Windel
  signed 2023-09-16 21:26:40 +0100
 • Deborah Roberts
  signed 2023-09-16 20:41:51 +0100
 • Brian Griffiths
  signed 2023-09-16 19:45:28 +0100
 • Elliw Owen
  signed 2023-09-16 17:29:24 +0100
 • Nan Owen
  signed 2023-09-16 17:27:02 +0100
 • Miriam Isherwood
  signed 2023-09-16 17:17:14 +0100
 • Sue cowell
  signed 2023-09-16 17:16:00 +0100
 • David Maccarter
  signed 2023-09-16 16:39:07 +0100
 • Catherine Holley
  signed 2023-09-16 15:19:13 +0100
 • Mark Hart
  signed 2023-09-16 14:58:05 +0100
 • Meredydd Price
  signed 2023-09-16 14:57:26 +0100
 • Stewart Heywood
  signed 2023-09-16 14:42:56 +0100
 • Mari Owen
  signed 2023-09-16 14:37:53 +0100
 • Eilir Evans
  signed 2023-09-16 14:28:07 +0100
 • Marial Clwyd
  signed 2023-09-16 14:17:17 +0100
 • Justin Mason
  signed 2023-09-16 14:16:50 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns