Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Tom Regan
Lizzy Cooper
Eric Gray
Lorraine Morgan
David Varney
Eirian Jones
Julie Howells
Elin Walker Jones
Glyn Jones
Einir Williams
Alaw Pierce
Nathaniel Mark
Rhiannon Thomas
Elfed Williams
Sioned Elin Jones
Rhys Dafis
Linda Rhys
Nia Chilton
Llinos Owen
John Williams
Gerallt Hughes
Carol Edwards
Elen Owen
Janet Roberts
Meic Pattison
J Nicholas Jacobs
Dafydd Roberts
Geraint Tudur
Eifion Lloyd Jones
Marian Jones
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Tom Regan
  signed 2023-09-16 14:08:35 +0100
 • Lizzy Cooper
  signed 2023-09-16 13:30:31 +0100
 • Eric Gray
  signed 2023-09-16 13:16:55 +0100
 • Lorraine Morgan
  signed 2023-09-16 12:42:31 +0100
 • David Varney
  signed 2023-09-16 12:33:29 +0100
 • Eirian Jones
  signed 2023-09-15 13:38:54 +0100
 • Julie Howells
  signed 2023-09-15 09:21:32 +0100
 • Elin Walker Jones
  signed 2023-09-14 22:17:30 +0100
 • Glyn Jones
  signed 2023-09-14 22:14:58 +0100
 • Einir Williams
  signed 2023-09-14 18:56:59 +0100
 • Alaw Pierce
  signed 2023-09-14 16:39:09 +0100
 • Nathaniel Mark
  signed 2023-09-14 12:15:25 +0100
 • Rhiannon Thomas
  signed 2023-09-14 12:09:41 +0100
 • Elfed Williams
  signed 2023-09-14 11:48:14 +0100
 • Sioned Elin Jones
  signed 2023-09-14 10:12:12 +0100
 • Rhys Dafis
  signed 2023-09-14 10:02:34 +0100
 • Linda Rhys
  signed 2023-09-14 09:41:43 +0100
  Mae cau gorsafoedd tân lleol yn anfaddeuol.
 • Nia Chilton
  signed 2023-09-14 08:22:42 +0100
 • Llinos Owen
  signed 2023-09-13 21:11:54 +0100
 • John Williams
  signed 2023-09-13 20:47:18 +0100
 • Gerallt Hughes
  signed 2023-09-13 20:37:23 +0100
 • Carol Edwards
  signed 2023-09-13 20:06:19 +0100
 • Elen Owen
  signed 2023-09-13 19:21:16 +0100
  Gorsafoedd tân cefn gwlad megis Cerrig y drudion yn holl bwysig i achub bywydau.
 • Janet Roberts
  signed 2023-09-13 19:11:53 +0100
 • Meic Pattison
  signed 2023-09-13 18:49:48 +0100
 • J Nicholas Jacobs
  signed 2023-09-13 17:38:46 +0100
 • Dafydd Roberts
  signed 2023-09-13 17:27:07 +0100
 • Geraint Tudur
  signed 2023-09-13 17:26:10 +0100
 • Eifion Lloyd Jones
  signed 2023-09-13 17:17:04 +0100
 • Marian Jones
  signed 2023-09-13 16:59:25 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns