Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Gareth Parry
Mererid Jones
Sian Esmor Rees
Bleddyn Williams
John Wynn Jones
Gwyn Jones Williams
Gwynn Jarvis
Karen Williams
Elwen Roberts
Aisling Killey
Catrin Wager
Gwyn Owen
Dilys Kynaston
Llinos Ela Jones
Sheelagh Hughes
Carol Humphreys
Rhys Morgan Llwyd
Mark Leyland
Llinos W
Adam Luke
Pam Allison
Andrew Waldron
Helen Jones
Jean Simpson
Duncan Stewart-Ball
Maggie Racz
Gwenda Roberts
Emma Kibble
Judy Parr
Dewi Williams
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Gareth Parry
  signed 2023-09-13 16:59:16 +0100
  fel gwestywr wedi ymddeol, mae’r toriadau hyn yn rhoi pobl leol a thwristiaid mewn perygl mawr o golli bywyd.
 • Mererid Jones
  signed 2023-09-13 16:56:51 +0100
 • Sian Esmor Rees
  signed 2023-09-13 16:55:37 +0100
 • Bleddyn Williams
  signed 2023-09-13 16:51:54 +0100
 • John Wynn Jones
  signed 2023-09-13 16:45:40 +0100
 • Gwyn Jones Williams
  signed 2023-09-13 16:42:22 +0100
 • Gwynn Jarvis
  signed 2023-09-13 16:42:02 +0100
 • Karen Williams
  signed 2023-09-13 16:39:16 +0100
 • Elwen Roberts
  signed 2023-09-13 16:38:42 +0100
 • Aisling Killey
  signed 2023-09-13 16:37:58 +0100
 • Catrin Wager
  signed 2023-09-13 16:34:36 +0100
 • Gwyn Owen
  signed 2023-09-13 16:33:44 +0100
 • Dilys Kynaston
  signed 2023-09-13 16:32:15 +0100
 • Llinos Ela Jones
  signed 2023-09-13 16:31:20 +0100
 • Sheelagh Hughes
  signed 2023-09-13 16:15:06 +0100
 • Carol Humphreys
  signed 2023-09-13 16:13:17 +0100
 • Rhys Morgan Llwyd
  signed 2023-09-13 16:06:37 +0100
 • Mark Leyland
  signed 2023-09-12 13:05:11 +0100
 • Llinos W
  signed 2023-09-11 17:57:26 +0100
 • Adam Luke
  signed 2023-09-11 17:54:32 +0100
 • Pam Allison
  signed 2023-09-11 09:34:47 +0100
 • Andrew Waldron
  signed 2023-09-10 16:59:41 +0100
  We are told that Wales needs another 30 dead-heads in the Senate with all the massive costs involved, yet we are told that fire stations must be closed. If you and your family need to be rescued from a burning building who do you want to arrive: a zombie from the Welsh Senate or a trained fire fighter?
 • Helen Jones
  signed 2023-09-10 16:42:24 +0100
 • Jean Simpson
  signed 2023-09-10 14:07:15 +0100
  Lives will be saved by keeping this important local emergency service running.
 • Duncan Stewart-Ball
  signed 2023-09-10 13:58:16 +0100
  Why is there not an option for growth, to improve the fire service? All the current options are a downgrade of fire cover for an increase in council tax.
 • Maggie Racz
  signed 2023-09-10 12:24:57 +0100
 • Gwenda Roberts
  signed 2023-09-10 11:35:52 +0100
 • Emma Kibble
  signed 2023-09-10 11:33:14 +0100
 • Judy Parr
  signed 2023-09-10 11:04:46 +0100
 • Dewi Williams
  signed 2023-09-10 11:04:24 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns