Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Ray Evans
Richard Darby
Sara Sykes
Kay Pitt
Alison Shaw
Lynn Jones
Kevin Robert's
Jan Tavinor
Clare Davies
Joanna Nuttall
Pamela Evans
Maggie Wallace
Rachel Thorpe
Bethan Hughes
Iain O'Neill
Nia Ritchie
Kevin Roberts
Hanna Dobson
Elfed Evans
Dilwyn Owain Roberts
Myfanwy Stubbs
Lona Roberts
Elen Hughes
Helen Jones
Rhodri Pritchard
Eve Lakeland
Beryl Jones
Lowri Jones
Lowri Evans
Eleri Jones
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Ray Evans
  signed 2023-09-10 10:39:44 +0100
 • Richard Darby
  signed 2023-09-10 10:20:57 +0100
  After yesterday’s fire at Conwy Marina, it shows more than ever we need the fire service as close as possible !!! If that’s not a wake up call, I don’t know what is.
 • Sara Sykes
  signed 2023-09-09 21:24:03 +0100
  At a time of increasing heatwaves with increased risk of fire, closing fire stations and losing emergency personnel seems short sighted and counter intuitive. Save the Conwy station.
 • Kay Pitt
  signed 2023-09-09 20:45:54 +0100
 • Alison Shaw
  signed 2023-09-09 19:16:04 +0100
 • Lynn Jones
  signed 2023-09-09 18:51:15 +0100
 • Kevin Robert's
  signed 2023-09-09 17:53:06 +0100
 • Jan Tavinor
  signed 2023-09-09 15:57:51 +0100
 • Clare Davies
  signed 2023-09-09 11:27:56 +0100
 • Joanna Nuttall
  signed 2023-09-09 11:13:29 +0100
 • Pamela Evans
  signed 2023-09-08 15:36:26 +0100
 • Maggie Wallace
  signed 2023-09-08 10:20:03 +0100
 • Rachel Thorpe
  signed 2023-09-08 06:20:40 +0100
 • Bethan Hughes
  signed 2023-09-07 13:17:29 +0100
 • Iain O'Neill
  signed 2023-09-06 09:50:04 +0100
 • Nia Ritchie
  signed 2023-09-05 16:04:06 +0100
 • Kevin Roberts
  signed 2023-09-05 16:02:39 +0100
 • Hanna Dobson
  signed 2023-09-05 16:02:13 +0100
 • Elfed Evans
  signed 2023-09-05 16:01:29 +0100
 • Dilwyn Owain Roberts
  signed 2023-09-05 16:00:26 +0100
 • Myfanwy Stubbs
  signed 2023-09-05 15:59:26 +0100
 • Lona Roberts
  signed 2023-09-05 15:59:06 +0100
 • Elen Hughes
  signed 2023-09-05 15:54:59 +0100
 • Helen Jones
  signed 2023-09-05 15:54:31 +0100
 • Rhodri Pritchard
  signed 2023-09-05 15:53:42 +0100
 • Eve Lakeland
  signed 2023-09-05 15:53:11 +0100
 • Beryl Jones
  signed 2023-09-05 15:52:32 +0100
 • Lowri Jones
  signed 2023-09-05 15:51:57 +0100
 • Lowri Evans
  signed 2023-09-05 15:51:26 +0100
 • Eleri Jones
  signed 2023-09-05 15:51:01 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns