Arwyddwch y ddeiseb | Sign the petition

Achub ein gorsafoedd tân

Save our fire stations

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r modd y byddent yn rhedeg eu gwasanaethau yn y dyfodol. Maent yn cynnig tri opsiwn i ni.

Mae un o'r rhain (Opsiwn 3) yn cynnwys cau 5 gorsaf dân 'ar-alwad', gan gynnwys Cerrigydrudion a Chonwy. Byddai Opsiwn 3 yn golygu colli 74 diffoddwr tân (36 llawn amser a 38 ar-alwad).

Teimlwn fod cadw'r gwasanaethau tân lleol yn bwysig. Mewn argyfwng, gorsafoedd tân lleol yw'r ffordd orau i gyrraedd pobl yn gyflym - maent yn agosach ac yn adnabod eu hardal yn dda, gan arbed amser sy'n hollbwysig.

Mae'r diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau i'n hachub ni, ac maent yn rhan o'n cymunedau.

Dyna pam rydym ni, yn dweud NA wrth Opsiwn 3 - Achubwch ein Gorsafoedd Tân.

The North Wales Fire and Rescue Service are consulting on the way they will deliver services in the future. They are offering us 3 options.

One of these options (Option 3) includes closing 5 ‘on-call’ fire stations, including Cerrigydrudion and Conwy. Option 3 would lead to the loss of 74 firefighters (36 whole time and 38 on-call).

We feel that maintaining local fire stations are important. At a time of emergency, local fire stations are best placed to get to people quickly – they are closer and know the area well, saving valuable time.

Firefighters risk their lives to save ours, and they are part of their communities. 

That is why we, say NO to Option 3 – Save our fire stations.

Who's signing

Bernadette Chadwich
Angela Millett
Eve Carter
Behic Sabit
Ffion Sabit
Einir Jones
Beca Evans
Beca Brown
Gethin Clwyd
Llinos Jones
Soffi Davies
Lynne Davies
Nora Jones
Beverley Edgar
Delyth Jones
Sioned Jones
Lois Morris
Haf Jones
Linda Morris
Huw K Williams
Elgan Morris
Llio Haf Morris
G E Williams
Belinda Bunnagar
Eleri Jones
Llinos Hughes
Bethan Thomas
Llinos Hughes
Meilir Jones
Eryl Roberts
426 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?


Showing 305 reactions

 • Bernadette Chadwich
  signed 2023-09-05 15:50:34 +0100
 • Angela Millett
  signed 2023-09-05 15:50:01 +0100
 • Eve Carter
  signed 2023-09-05 15:48:48 +0100
 • Behic Sabit
  signed 2023-09-05 15:48:09 +0100
 • Ffion Sabit
  signed 2023-09-05 15:47:11 +0100
 • Einir Jones
  signed 2023-09-05 15:46:07 +0100
 • Beca Evans
  signed 2023-09-05 15:45:39 +0100
 • Beca Brown
  signed 2023-09-05 15:43:55 +0100
 • Gethin Clwyd
  signed 2023-09-05 15:43:25 +0100
 • Llinos Jones
  signed 2023-09-05 15:43:02 +0100
 • Soffi Davies
  signed 2023-09-05 15:03:40 +0100
 • Lynne Davies
  signed 2023-09-05 15:02:54 +0100
 • Nora Jones
  signed 2023-09-05 15:02:21 +0100
 • Beverley Edgar
  signed 2023-09-05 15:01:53 +0100
 • Delyth Jones
  signed 2023-09-05 15:01:14 +0100
 • Sioned Jones
  signed 2023-09-05 15:00:44 +0100
 • Lois Morris
  signed 2023-09-05 15:00:18 +0100
 • Haf Jones
  signed 2023-09-05 14:59:38 +0100
 • Linda Morris
  signed 2023-09-05 14:58:55 +0100
 • Huw K Williams
  signed 2023-09-05 14:58:25 +0100
 • Elgan Morris
  signed 2023-09-05 14:57:23 +0100
 • Llio Haf Morris
  signed 2023-09-05 14:57:01 +0100
 • G E Williams
  signed 2023-09-05 14:56:32 +0100
 • Belinda Bunnagar
  signed 2023-09-05 14:55:59 +0100
 • Eleri Jones
  signed 2023-09-05 14:54:01 +0100
 • Llinos Hughes
  signed 2023-09-05 14:53:16 +0100
 • Bethan Thomas
  signed 2023-09-05 14:52:29 +0100
 • Llinos Hughes
  signed 2023-09-05 14:51:52 +0100
 • Meilir Jones
  signed 2023-09-05 14:50:50 +0100
 • Eryl Roberts
  signed 2023-09-05 14:49:17 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below:

Campaigns