Lansiad Ymgyrch // Campaign Launch

Lansiad Ymgyrch Bangor Aberconwy

Bangor Aberconwy Campaign Launch

Gydag Etholiad San Steffan ar y gorwel, ymunwch â ni yng Ngwesty'r Eryrod, Llanrwst dydd Sadwrn 14eg o Hydref i lansio'r ymgyrch Catrin Wager i ennill sedd newydd Bangor Aberconwy.

Bydd Rhun ap Iorwerth, arweinydd Plaid Cymru a Liz Saville Roberts, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan yn ymuno â ni am fore o edrych ymlaen i'r flwyddyn nesaf a dechrau ar yr ymgyrchu yn nhref Llanrwst. 

With the next General Election on the horizon, join us at the Eagles Hotel, Llanrwst on Saturday the 14th of October to launch Catrin Wager's campaign to win the new Bangor Aberconwy seat.

Rhun ap Iorwerth, Plaid Cymru leader and Liz Saville Roberts, Plaid Cymru Westminster Leader will be joining us for a morning of looking forward to the year ahead and to start on the campaigning in Llanrwst.

 

 

 

PRYD | WHEN
October 14, 2023 at 10:30am - 1:30pm
LLE | WHERE
Gwesty'r Eagles Hotel
Llanrwst, Conwy LL26 0LG
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau | Google map and directions
CYSWLLT | CONTACT
Catrin Gruffudd · · 01286 672510
7 RSVPS
Gwennol Ellis Nia Clwyd Owen Shan Ashton Aaron Wynne Catrin Gruffudd

Who's RSVPing

Gwennol Ellis
Nia Clwyd Owen
Shan Ashton
Aaron Wynne
Catrin Gruffudd

Ddewch chi? Will you come?


Showing 8 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Gwennol Ellis
  rsvped 2023-10-10 19:08:05 +0100
 • Nia Clwyd Owen
  rsvped 2023-10-09 13:44:39 +0100
 • Gareth Parry
  canceled rsvp 2023-10-08 21:44:35 +0100
 • Gareth Parry
  rsvped +1 2023-10-08 21:15:11 +0100
 • Shan Ashton
  rsvped 2023-10-04 12:12:26 +0100
 • Aaron Wynne
  rsvped 2023-10-04 11:52:53 +0100
 • Catrin Gruffudd
  rsvped 2023-10-03 16:38:14 +0100
 • Catrin Gruffudd
  published this page in Join the campaign 2023-10-03 16:37:27 +0100

Join the campaign!

Help ensure a strong voice for all Bangor Aberconwy communities in Westminster. Join Catrin's campaign below: